Vitadgroup

TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
Giá trị cốt lõi

Tin tức

Ban lãnh đạo công ty TNHH Vitad tham gia hội thảo doanh nghiệp Việt Nam – Israel trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tháng 11 năm 2018
Ban lãnh đạo công ty TNHH Vitad tham gia hội thảo doanh nghiệp Việt Nam – Israel trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tháng 11 năm 2018
08/11/2018
Ông Nadav Eshcar - Đại sứ Israel và ông Trần Hữu Tuyên - Chủ tịch HDQT Công ty TNHH VITAD    
Mô hình trồng ngô sinh khối
Mô hình trồng ngô sinh khối
05/11/2018

Mô hình trồng ngô sinh khối

Lễ khởi công nhà máy chế biến trái cây, rau quả DOVECO GIA LAI
Lễ khởi công nhà máy chế biến trái cây, rau quả DOVECO GIA LAI
05/11/2018

Lễ khởi công nhà máy chế biến trái cây, rau quả DOVECO GIA LAI

Đối tác của chúng tôi