Bà con nông dân “đổi đời” với những cánh đồng ngô sinh khối

Bà con nông dân “đổi đời” với những cánh đồng ngô sinh khối

Tin tức

Kỳ Hợp là xã miền núi của huyện Kỳ Anh với tổng diện tích tự nhiên trên 2.520 ha. Trong đó, diện tích gieo cấy lúa 100ha, 111,5 ha lạc và 203 ha sắn. Nhằm để thực hiện có hiệu quả đề án phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chăn nuôi bò gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, khai thái có hiệu quả một số diện tích đất hoang hóa, đồi bãi, xã Kỳ Hợp đã triển khai mô hình: “Trồng ngô nguyên liệu phục vụ chăn nuôi trên đất trồng sắn, đất bỏ hoang và đất lúa kém hiệu quả’’. Để thực hiện có hiệu quả mô hình trồng ngô sinh khối, xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh đã thực hiện dự án liên kết với Công ty Cổ phần Chăn nuôi bò Bình Hà tiến hành trồng thí điểm 5 ha ngô nguyên liệu tại cánh đồng Nà Cố Văn – thôn Minh Châu. Sau một thời gian đưa cây ngô vào trồng thử nghiệm, cây ngô phát triển tốt, cho năng suất cao.

Xem thêm
Hương Khê họp thống nhất Liên kết sản xuất ngô sinh khối

Hương Khê họp thống nhất Liên kết sản xuất ngô sinh khối

Tin tức

Sáng 26/10, UBND huyện tổ chức họp thống nhất các nội dung liên quan giữa doanh nghiệp thu mua sản phẩm là đại diện Công ty VITAD Việt Nam và các địa phương về vấn đề liên kết sản xuất ngô sinh khối trên địa bàn. Đồng chí Lê Ngọc Huấn-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Xem thêm
Thu hoạch ngô sinh khối liên kết tại xã Thạch Bình

Thu hoạch ngô sinh khối liên kết tại xã Thạch Bình

Tin tức

TPHT- Nhằm xây dựng đề án phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chăn nuôi bò, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thời gian qua, thành phố Hà Tĩnh đã thực hiện liên kết với Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà tiến hành trồng thí điểm 4,5 ha ngô tại xã Thạch Bình. Sau hơn 3 tháng gieo trỉa đến nay đã cho thu hoạch và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Xem thêm