VITAD bàn giao máy IQF cho tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai

Thư viện ảnh
[caption id="attachment_835" align="alignnone" width="2988"] Kiểm tra chất lượng thành phẩm sau chế biến[/caption] [caption id="attachment_834" align="alignnone" width="5312"] kiểm tra vận hành[/caption] [caption id="attachment_833" align="alignnone" width="5312"] Dàn cấp hơi lạnh cho phòng IQF[/caption] [caption id="attachment_832" align="alignnone" width="5312"] Chuyên gia kỹ thuật VITAD hướng dẫn quy trình vận hành[/caption] [caption id="attachment_830" align="alignnone"…
Xem thêm