Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Công ty TNHH VITAD, tiền thân là Công ty TNHH Nông dược Thành Sen được thành lập theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 2802000342 – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Tĩnh ngày 19 tháng 05 năm 2005 với tầm nhìn trở thành nhà cung cấp giải pháp hiệu quả cho ngành nông nghiệp.
Khởi đầu với ngành nghề chính là kinh doanh Thuốc Bảo vệ thực vật (BVTV) và Thức ăn chăn nuôi. Quy mô ban đầu chỉ là một văn phòng nhỏ, với số vốn ít ỏi, vượt qua mọi khó khăn thử thách, Lãnh đạo Công ty cùng với cán bộ công nhân viên đã “khởi nghiệp” từ những khách hàng, đại lý đầu tiên.
Đến năm 2011 để phù hợp xu thế phát triển và với môi trường kinh doanh, công ty đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Phát triển nông nghiệp Việt Nam. Và ngày 19 tháng 07 năm 2016, để bước sang một giai đoạn phát triển mới Công ty chính thức đổi tên thành công ty TNHH VITAD với giấy phép đăng ký kinh doanh số 3002035726 và trụ sở đặt tại số 6 đường Dương Chí Trạch, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.