Sứ mệnh – Tầm nhìn

Sứ mệnh – Tầm nhìn

Tầm nhìn: Trở thành công ty hàng đầu Việt Nam về sản xuất, cung ứng và dịch vụ sản phẩm nông nghiêp
Sứ mệnh: Cam kết mang đến các sản phẩm và dịch vụ nông nghiệp chất lượng tốt nhất, trên tinh thần hợp tác tôn trọng cùng phát triển thành công, bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt Nam trên trường quốc tế
Giá trị cốt lõi:  Sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ tốt nhất và kết nối mọi nguồn lực.