Phát triển cây ngô sinh khối hướng đi mới của người dân Kỳ Hợp

Phát triển cây ngô sinh khối hướng đi mới của người dân Kỳ Hợp

Kỳ Hợp là xã miền núi của huyện Kỳ Anh với tổng diện tích tự nhiên trên 2.520 ha. Trong đó, diện tích gieo cấy lúa 100ha, 111,5 ha lạc và 203 ha sắn. Nhằm để thực hiện có hiệu quả đề án phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chăn nuôi bò gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, khai thái có hiệu quả một số diện tích đất hoang hóa, đồi bãi, xã Kỳ Hợp đã triển khai mô hình: “Trồng ngô nguyên liệu phục vụ chăn nuôi trên đất trồng sắn, đất bỏ hoang và đất lúa kém hiệu quả’’. Để thực hiện có hiệu quả mô hình trồng ngô sinh khối, xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh đã thực hiện dự án liên kết với Công ty Cổ phần Chăn nuôi bò Bình Hà tiến hành trồng thí điểm 5 ha ngô nguyên liệu tại cánh đồng Nà Cố Văn – thôn Minh Châu. Sau một thời gian đưa cây ngô vào trồng thử nghiệm, cây ngô phát triển tốt, cho năng suất cao.

Trước đây, gia đình chị Nguyễn Thị Lợi ở thôn Minh Châu trồng cây sắn nguyên liệu phục vụ nhà máy chế biến bột ngọt Vedan nay chị chuyển sang trồng thử nghiệm 5 sào ngô sinh khối. Nhờ gieo trỉa đúng lịch thời vụ, chăm bón đúng quy tình kỹ thuật, nên cây ngô sinh trưởng và phát triển tốt, bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngô là loại cây dễ trồng, thích nghi với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng ở vùng đất đồi núi Kỳ Hợp, đưa lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với các loại cây trồng khác.