Thu hoạch ngô sinh khối liên kết tại xã Thạch Bình

Thu hoạch ngô sinh khối liên kết tại xã Thạch Bình

TPHT- Nhằm xây dựng đề án phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chăn nuôi bò, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thời gian qua, thành phố Hà Tĩnh  đã thực hiện liên kết với Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà tiến hành trồng thí điểm 4,5 ha ngô tại  xã Thạch Bình. Sau hơn 3  tháng gieo trỉa  đến nay đã cho thu hoạch và mang lại hiệu quả kinh tế cao

Thực hiện dự án phát triển vùng sản xuất ngô liên kết, vụ xuân 2016 Thành phố Hà Tĩnh đã chỉ đạo xã Thạch Bình triển khai mô hình trồng thí điểm 4,5ha ngô sinh khối, theo hình thức liên kết giữa các hộ dân tại thôn Tây Bắc với công ty Vitadvn bao tiêu chi phí giống, vật tư, tập huấn chuyển giao khoa học kỷ thuật. Thực tế triển khai, mô hình cho hiệu quả kinh tế rất cao, chi phí một sào ngô hết 500 ngàn đồng, sau hơn 3 tháng cho thu hoạch đạt 2,5 tạ/sào; giá bán 900 ngàn đồng/tạ, một sào cho thu nhập gần 2,5 triệu đồng, trừ chi phí vẫn đạt trên dưới 2 triệu đồng/sào, đây là mức thu cao, các loại cây trồng khác khó đạt được.

Từ thành công của mô hình, đã mở ra cơ hội mới trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, khai thác có hiệu quả lợi thế nông nghiệp cận đô thị tại một số xã trên địa bàn thành phố, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người nông dân và cung cấp cho thị trường những sản phẩm chất lượng, an toàn./.

Tin, ảnh: Lê Tuấn