Ban lãnh đạo công ty TNHH Vitad tham gia hội thảo doanh nghiệp Việt Nam – Israel trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tháng 11 năm 2018