Chuyến thăm cánh đồng ngô nguyên khôi ứng dụng công nghệ cao của VITAD