VITAD bàn giao máy IQF cho tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai

VITAD bàn giao máy IQF cho tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai

Kiểm tra chất lượng thành phẩm sau chế biến
kiểm tra vận hành
Dàn cấp hơi lạnh cho phòng IQF
Chuyên gia kỹ thuật VITAD hướng dẫn quy trình vận hành
Phòng vô trùng cho công nhân
Bên trong máy IQF, hoạt động ở môi trường -20 độ C
Bên trong máy IQF, hoạt động ở môi trường -20 độ C
Bên trong máy IQF, hoạt động ở môi trường -20 độ C